Jézus neve hatalmas fegyver

„Az én nevemben ördögöket űznek”, úgymond az Úr. (Mk 16,17) És csakugyan a tapasztalás igazolja, hogy kísértés idején, támassza bár azokat az ördög, test vagy a világ, Jézus neve a leghatalmasabb fegyver kezünkben. Azért, ha a bűnveszély lelkedet már-már hajótöréssel, elsüllyedéssel fenyegeti, kiáltsd annak nevét, aki hallgatást tudott parancsolni a szeleknek és viharoknak.

Még a földi ellenséggel szemben is Jézus neve hatalmasnak bizonyul. A kereszténység számtalanszor tapasztalta ezt a pogányokkal vívott harcaiban.

Szóval, mindenkor valóra válik az isteni ígéret.

„Hívj segítségül engem a szorongatás napján: megmentelek és tisztelni fogsz engem.” (Zsolt 49,15)