Január 13. – Szombat

HIMNUSZ SZŰZ MÁRIÁHOZ

Királyi ház szűz gyermeke, Király leánya, jegyese,

kiválasztott az ég Ura már ősidőktől, Mária.

Szeplőtlen tündöklő leány, aranyház, benned nincs hiány,

a Lélek áldón szállt reád, és felszentelt, mint templomát.

A szeretetnek nagy jele, minden jóságnak kútfeje,

igaz fényesség hajnala, az égi Manna sátora.

Az Úrnak háza otthonod, boldog fényesség rád ragyog,

virágot termő Jessze-ág, egek harmatja hull reád.

Ó, tiszta fényű drágagyöngy, tündöklő csillag messze fönt,

mi is lehessünk templomok, tiszták, Lélekben gazdagok.

Urunk dicsérje most imánk, hogy benned, édes Szűzanyánk,

Szentháromság egy Istenünk, oly drága kincset ad nekünk. Amen.