Ki lehet megengedetten keresztszülő?

Hogy pedig valaki nemcsak érvényesen, hanem egyúttal megengedett módon legyen keresztszülő, szükséges:

1. a 14-ik életév, ha csak a keresztelő jogos okból felmentést nem ad;

2. hogy az illető ne legyen nyilvános bűnös, pl. tisztán polgári vagy a katolikus Egyház által meg nem áldott vegyes házasságban élő; tovább nyilvános bűntett miatt az Egyház által fenyített;

3. hogy ismerje a hit elemeit;

4. ne legyen szerzetes újonc vagy fogadalmas, hacsak szükség nem kívánja s ha van hozzá legalább helyi elöljárójától kifejezetten adott engedélye;

5. ne legyen nagyobb rendekben levő klerikus (az alszerpaptól fölfelé), hacsak nincs püspökétől kifejezetten megadott engedélye.

Amíg tehát a szerzetesek (szerzetesnők) csak szükség esetén kaphatnak a keresztszülői tisztség betöltésére engedélyt, addig a püspökök papjaiknak minden különös nehézség nélkül megadhatják azt, amint Magyarországban tényleg meg is adták.