Ki lehet érvényesen keresztszülő?

Keresztszülő érvényesen csakis az lehet, aki:

1. meg van keresztelve, már tudja értelmét használni s van szándéka ezt a tisztséget elvállalni;

2. nem tartozik semmiféle eretnek vagy szakadár felekezethez, nincs marasztaló vagy kinyilvánító ítélettel kiközösítve, az egyházjogi ténykedésekből kizárva s „infamisnak” (becsületétől megfosztottnak) ítélve, továbbá nem letett vagy lefokozott egyházi férfiú;

3. nem atyja vagy anyja, vagy hitvese a megkeresztelendőnek;

4. a keresztelendő vagy szülői vagy gyámja vagy ezek hiánya esetén a keresztelő által ki van jelölve;

5. a keresztelendőt a kereszteléskor személyesen vagy meghatalmazottja által érinti, tartja.

Hasztalan kérnénk fel tehát valakit a keresztszülői tisztre, akiben az imént felsorolt föltételek nem valósulnak meg, pl. protestánst, zsidót stb. Az ilyen nem válik igazi keresztszülővé, még ha mint ilyen szerepel is a keresztelésnél és beírják nevét az anyakönyvbe.