Életbiztosítás

Érvénytelen s igazságtalan az életbiztosítási szerződés, ha a biztosított nagyobb titkos baját vagy oly körülményeket elhallgatott, amelyek életét valószínűleg lényegesen megrövidítik. Az oly baj azonban, legyen az akármily nagy, melyet sem a biztosított, sem az orvos fel nem ismert, a szerződés érvényét nem érinti.

Érvényes, de kiigazítandó a szerződés, ha a biztosított oly körülményeket hallgatott el, melyek feltárása a biztosítóintézetet magasabb díj követelésére indította volna.