Kölcsönös beleegyezés a szerződésnél

Leglényegesebb kelléke a szerződésnek a kölcsönös beleegyezés, melynek egészen megfontoltnak kell lennie legalább is oly szerződéseknél, melyeknek nagyobb a jelentőségük.

Mindezekből következik, hogy a lényeges tévedés a szerződést érvénytelenné teszi. Aki ugyanis a szerződés tárgyát, anyagát alkotó dolog lényegében tévedett, igazi beleegyezést nem adott.

Ennélfogva érvénytelen a szerződés, ha az eladó a kialkudott bor helyett ecetet vagy műbőrt szállít, ha jámbor című, de hitvány, erkölcstelen tartalmú könyvet varr a vevők nyakába stb.

A lényegtelen tévedés nem ugyan érvénytelenné, de felbonthatóvá teszi a szerződést, de csakis annak részéről, aki tévedett; és csupán akkor, ha megcsalták s a szerződést meg nem kötötte volna, ha a csalást idejekorán észreveszi.

Tehát érvényes, de felbontható a szerződés, ha az eladó az áruba kisebb mennyiségű idegen anyagot kever. Ha azonban az így meghamisított áru a vevő céljára teljesen alkalmatlan s ezt az eladónak eleve meg is mondotta, a kötött szerződés egyszerűen semmis. Így pl. aki csak némileg is meghamisított bort vett misebornak.