Visszatérítési kötelem a magunknál tartott dolog folytán

Csupán a tulajdonosnak van joga a dolgához s ezt a jogát s ebből kifolyólag a visszatérítésre való igényét nem veszti el, bárki kezében legyen is az ő tulajdona.

Ennek az általános szabálynak azonban más és más az alkalmazása s magyarázata aszerint, amint az idegen jószágot jó-, rossz- vagy kétséges hiszemű birtokos tartja lefoglalva.