A visszatérítés címei (gyökerei)

Kétféle címen lehetünk kötelezve visszatérítésre: ha ti. idegen jószág van nálunk, akármily módon jutottunk is annak birtokába; vagy pedig ha valakinek kárt okoztunk anélkül, hogy abból nekünk hasznunk volna. Szóval a visszatérítés kötelme támad:

a) a magunknál tartott dologból;

b) a károsító cselekedetből.

Az a jóvátevési kötelesség, mely a károsításban való közreműködésből ered vagy az egyik vagy a másik címre vihető vissza.