November 6. Hétfő, Mindenszentek nyolcadában

Jöjj, Szentlélek, vezess engem,
hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell,
azt mondjam, amit mondanom kell,
hallgassak, mikor hallgatnom kell,
azt írjam, amit írnom kell,
azt tegyem, amit tennem kell.
Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam,
teljesítsem küldetésemet és győzelemre vigyem Isten Országát.
Ámen.

FOHÁSZ A SZENTLÉLEKHEZ

Boldog Abellini Mirjam

Ó Szentlélek-Isten, szentelj meg engem!
Isten iránti szeretet, eméssz meg engem!
Az igazság útján vezérelj engem!
Mária, jó Anyám, tekints kegyesen rám,
És Jézusoddal áldj meg engem!
Minden csalódástól és veszélytől,
Mindenkor őrizz meg engem!
Szentlélek Úristen, világosíts meg engem, mit kell tennem, hogy Jézust megtaláljam.
Az apostolok tudatlanok voltak, mert ámbár Jézus közelében éltek, mégsem értették meg őt.
Én is Jézus házában lakom, de nem vagyok képes megérteni.
A legkisebb dolog megzavar és bátortalanná tesz.
Nagyon érzékeny vagyok, és nem elég nagylelkű, hogy áldozatot hozzak érte.
Ó Szentlélek, mikor azonban leszálltál az apostolokra, teljesen átalakítottad őket.
Már nem voltak gyávák, mint azelőtt, a belőled áradó erő megújította őket, alázatosakká lettek.
Általad ismerték meg Jézust jobban, mint mikor még vele együtt voltak.
Ó jöjj világosság és béke Forrása, mert éhezem, mert szomjazom utánad.
Vak vagyok, gyógyíts meg engem.

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

XII. Pius pápa

Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá!
Jöjj, és maradj velem mindenkor!
Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt, hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel, minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki.
Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit. Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon! Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat!
Ó, Szeretet Lelke, tölts el bőségesen hatékony kegyelmeiddel!
Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet, erősítsd reményemet, gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd fel szeretetemet! Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid bőségével!
Legszentebb Szentháromság, lelkem legyen a szentélyed! Ámen.