A házastársak birtokjoga

Jóllehet, nincs a földön kapocs, mely két személyt annyira egyesítene, mint az érvényes házasság, hiszen „egy testté lesznek”, mint mondja maga az Úr, s ugyanezért a legeszményibb az volna, hogy birtokukkal is mintegy összeolvadjanak s elválaszthatatlan eggyé váljanak, mindazonáltal tekintettel az emberi természet jelen állapotára, éppen a házi béke s egyetértés megköveteli, hogy a hitvesek birtokügyi egymáshoz való viszonya tisztán s világosan rendezve legyen. Ez pedig csakis a VII. és X. parancsban lefektetett isteni alapelvek szerint történhetik.

Azonban, ha valahol, ám itt nagyon fontos, hogy a hazai törvényekre tekintettel legyünk.

A házassági birtokviszonyt rendező törvények ugyanis országról-országra, időről-időre meglehetősen nagy különbséget tüntetnek fel s mégis mindenütt, amennyiben a természetjogot nem sértik, a közjó miatt lelkiismeretben is kötelezők.

Adjuk tehát lényeges pontjaiban a ma érvényben levő házassági birtokjogot; majd aztán adunk néhány irányelvet, melyek a lelkiismeret rendezésére, eligazítására alkalmasak.