Jézus nem felbontani, hanem teljesíteni jött a törvényt

a) „Ne véljétek, hogy fölbontani jöttem a törvényt vagy a prófétákat; nem jöttem fölbontani, hanem beteljesíteni” (Máté 5,17). Van törvény, de az nálatok betű és külsőség; ti azt a gondolatokra, érzületre, akaratra ki nem terjesztitek; be kell azt teljesítenem, vagyis arra kell tanítanom titeket, hogy jóindulat, tisztaság, igazság, egyenesség, őszinteség, szépség legyen a lelki világotok. Isten áll velünk szemben, az igazság, jóság, szépség, erő; az érte való lelkesülés az engedelmesség útjain jár; az ideális élet vágya, az erő szenvedélye a fegyelmezés részletmunkáját kívánja; ezzel jön meg az igazi szabadság és egyéniség. Teljesíteni törvényt, azaz törvény szerint akarni, a szentimentalizmus féligazságait kijavítani; a kényszert nem tűrni, de az önkényt magunkban is üldözni. Kraft ohne Trotz, Weichheit ohne Schwäche!

b) „Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre. Én pedig mondom nektek, hogy minden, aki atyjafiára haragszik, méltó az ítéletre.” A harag is átlag erőszakos és igazságtalan; annak is többnyire patája s karma van; abba a tiszta, ethikai zónába ez állati erő nem való. Van bennünk indulat s szenvedély, vannak neveletlen hatalmak; fékezni, nevelni kell azokat; az erkölcsi törvénynek hódoljon minden temperamentum. Legyen erőnk viharban is úrnak lenni. Akkor vétkezünk, amikor az indulat megszökik belátásunkkal, mérsékletünkkel, s degradál minket.

c) „Ha jobbszemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt… ha jobbkezed megbotránkoztat téged, vágd le azt.” A szellemnek kell saját természete ellen, a bukott természet ellen küzdenie; nagylelkűen kell ragaszkodással, édes érzéssel, életmóddal szakítani az üdvösségért. Ha nem teszi, élete halál; ha megteszi, halála is élet. Goethe mondta: „stirb und werde”; áldozz a több, szebb lélekért. Szemedet fékezd a lelki fényért; kezedet húzd vissza, hogy be ne szennyezd magadat. A napoleoni orosz háborúban egy muzsiknak karjára forrasztották Napoleon nevének kezdőbetűjét, az N-t; a muzsik levágta karját; nem akart Napoleoné lenni; szíve a cáré. Szívünk Istené; mindent e szerint rendezünk.