Lelkiolvasás

De ha a prédikációhallgatástól valami ésszerű ok mégis visszatart, azt legalább el ne mulaszd, hogy vasárnap valamely jámbor könyvből lelkiolvasást végezz.

Ha a jó Isten nem hullat a magasból langyos, áldásos esőt – ilyen a prédikáció – akkor kútból merített vízzel öntözzük kertünket, vagyis olvassunk valami épületeset. Nagyon ajánlatos e célra pl. Goffin Lénárd „Oktató és épületes könyve”, Kempis Tamás „Krisztus követése”, Szalézi Szent Ferenc „Filoteája”, „A szentek élete” stb.

Mérhetetlen sok jót eszközöl a lelkiolvasás: számtalan lélek köszöni neki, hogy megtért az üdvösségre s életszentségre eljutott.

Szent Kolumbinusz (†1367) szienai polgármester korában egyik napon délben a hivatalból hazajővén, nem találta az ebédet készen. Jámbor felesége a leves helyett a „Szentek életét” tette eléje. Kolumbinusz bosszúsan dobta le a földre.

De aztán mégis lecsillapodva, felemelte azt s unalomból felnyitotta. Egyiptomi Szent Mária, a híres bűnbánó életére akadt benne. Elolvasta, megtért s szentté lett. Ő alapította a jezsuatáknak ma már nem létező rendjét, melynek tagjai különös áhítatgyakorlatnak választották az Úr Jézus nevének gyakori kimondását.