A bocsánatos bűn

A Jelenések könyvében olvassuk Krisztus intelmét az efezusi egyházközséghez: „Ismerem műveidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. De van valami kifogásom ellened: az, hogy elhagytad első szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide. Tarts bűnbánatot és tedd az előbbi cselekedeteket. Különben föllépek ellened és elmozdítom helyéről gyertyatartódat.” (lásd: Jel 2, 2-5)


Ha szeretjük is Istent, mégis sokszor engedünk a bűn kísértésének. Nem hagyjuk el Istent, de hanyagul szolgáljuk Őt. Ezeket a bűnöket Isten megbocsátja gyónás nélkül is, ezért nevezzük „bocsánatos bűnöknek”. Nem visznek az örök halálba, de megsebzik lelkünket, ezért mondhatjuk ezeket megsebző bűnöknek is. Bocsánatos bűnt az követ el, aki egy kevésbé fontos dologban vétkezik, például aki ellop egy csekélyebb értékű holmit. Az is csak bocsánatosan vétkezik, aki fontos dologban vétkezik ugyan, de nem ismeri fel világosan, hogy fontos dologról van szó, vagy nem egyezik bele teljesen.

A bocsánatos bűnök nagysága különböző, miként a sebek is lehetnek kisebbek vagy nagyobbak. A bocsánatos bűn annál nagyobb, minél világosabban ismerjük fel és minél inkább egyezünk bele a magunk akaratából. – Ha valamiről nem tudjuk, hogy bűn vagy nem készakarva követjük el, akkor egyáltalán nem vétkezünk.

A bocsánatos bűn is igazságtalanság a végtelenül szent Isten és jóságos Megváltónk ellen. Figyelmetlenség és hálátlanság mennyei Atyánk iránt. Ezért kell minden erőnkkel kerülnünk a bocsánatos bűnöket is. A bocsánatos bűn is árt nekünk, különösen ha szánt szándékkal követjük el. Sok kegyelemtől megfoszt minket, meglankasztja bennünk az Isten-szeretetet és örömünket a jóban, és abba a veszélybe sodor, hogy aztán már a halálos bűntől sem riadunk vissza. A bocsánatos bűnök ideigtartó büntetéseket vonnak ránk. Isten megbüntet értük a földön, és ha földi életünkben nem vezekeljük le, a tisztítótűzben kell levezekelnünk.

Ha kísértésekben arra gondolunk: „Ez csak bocsánatos bűn”, emlékezzünk arra, hogy az Üdvözítő a bocsánatos bűnökért is szenvedett a keresztfán.

„Aki Istent úgy szolgálja, mint gyermek és nem mint rabszolga, még arra is ügyel, hogy kis dologban se bántsa meg őt.”
(Nagy Szent Vazul)
Aki apró vétkekkel nem gondol, aláesik,
mert, mint a láncszemek, úgy vonják egymást a bűnök.
(Pázmány Péter)
A BŰNBÁNAT ÉS A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE
Isten nem akarja, hogy bűnös állapotban haljunk meg. Bűnbánatra int, visszavezet a jó útra és megbocsátja bűneinket.