Április 15. Szombat, Húsvét nyolcadában

Szent Edith Stein verse, ihletője a Stabat Mater első szakasza:
Juxta crucem tecum stare – Veled állni a kereszt alatt.

Ma Veled voltam a kereszt alatt
És olyan tisztán éreztem, mint még soha,
Hogy a kereszt alatt Te a mi anyánk lettél.
Ahogy egy földi édesanya hűsége
Már arról gondoskodik, hogy fia utolsó akaratát teljesítse.

De te az Úr szolgálóleánya voltál,
Az emberré lett Isten léte és élete
Fenntartások nélkül a Te létedre és a te életedre lett bízva.
Ezért Te befogadtad Övéit a szívedbe,
És keserű szenvedésed vérével
Minden lélek számára új életet szereztél.

Mindannyiunkat ismersz: sebeinket, gyengeségeinket,
Az égi ragyogást is ismered, amelyet a Te Fiad szeretete
Szeretne kiárasztani ránk az örök fényben.
Ezért vezeted gonddal lépteinket,
Semmilyen ár nem túl magas neked, hogy elvezess
bennünket a célba.

De azoknak, akiket te választottál, hogy kövessenek téged,
Hogy egy napon majd Körülötted legyenek az égi trón mellett,
Azoknak most itt kell állniuk Veled a kereszt alatt
És a keserű szenvedés vérével kell
Megszerezniük az értékes lelkek égi ragyogását,
Amelyet az Isten Fia örökségül hagyott rájuk.

HIMNUSZ SZŰZ MÁRIÁHOZ

Királyi ház szűz gyermeke, Király leánya, jegyese,
kiválasztott az ég Ura már ősidőktől, Mária.

Szeplőtlen tündöklő leány, aranyház, benned nincs hiány,
a Lélek áldón szállt reád, és felszentelt, mint templomát.

A szeretetnek nagy jele, minden jóságnak kútfeje,
igaz fényesség hajnala, az égi Manna sátora.

Az Úrnak háza otthonod, boldog fényesség rád ragyog,
virágot termő Jessze-ág, egek harmatja hull reád.

Ó, tiszta fényű drágagyöngy, tündöklő csillag messze fönt,
mi is lehessünk templomok, tiszták, Lélekben gazdagok.

Urunk dicsérje most imánk, hogy benned, édes Szűzanyánk,
Szentháromság egy Istenünk, oly drága kincset ad nekünk. Amen.

SZŰZANYÁNK FOGADD EL AJÁNDÉKUNKAT

(Damaszkuszi Szent János imájából)
Szűzanyánk, fogadd el ajándékunkat!
Fogadd el kegyesen erőnket meghaladó szeretetünket!
Tekints ránk, jóságos Úrnőnk, mi Urunk Szülője!
Irányítsd gondolatainkat, de sorsunkat is!
Vezess el minket az isteni akarat békés kikötőjébe,
és tégy minket méltóvá a jövendő boldogságra,
a Tőled megtestesült Ige arca édes ragyogásának szemlélésére. Amen.