Február 17. Péntek, köznap – Caesareai Szent Anasztáz vértanú

Szent Anasztáz vértanú 630 táján a palesztinai Cesareeában született. Anasztáz egy perzsa mágus fia volt. Fiatal korában II. Chozroész perzsa király hadseregében szolgált. Perzsa katona volt, mikor Chozroész perzsa király 614-ben elfoglalta Jeruzsálemet és zsákmányul magával vitte a Szent kereszt ereklyét. A pogány Anasztáz társaitól kezdte tudakolni: ki az, aki rajta halálát lelte.

A Szent kereszt ereklyéje, az általa művelt csodák, a kereszténység felé fordították figyelmét. Az Üdvözítő kínszenvedése lelkébe nyilallt. Elhagyta hazáját, elment Szíriába. Itt egy templom falán képben látta egy szentnek vértanúságát és ez végleg megtérésre bírta.

Jeruzsálembe ment, ott megkeresztelkedett. Jeruzsálem és Szent Szabbász laurája közötti kolostorban, a szerzetesek közé lépett, ahol 7 évet töltött el. Két évig siratta itt pogány ifjúsága bűneit. Cezáreában perzsa jósok rendreutasítása miatt börtönbe vetették, ahol többször is, irgalom nélkül ütötték, lábszáraira súlyos követ kötöttek, kezeinél fogva felfüggesztették. A kínzások között is állhatatos maradt hitében, alázatos hős lélekkel tűrte a börtönt és kínokat.

Utolsó kegyelemképpen csak azt kérte, hogy még egyszer hallgathasson szentmisét. – Megkapta. Bement a templomba , ahol éppen a Szent kereszt fölmagasztalását ünnepelték, így lett számára a Szent kereszt külsőleg is az örök dicsőség záloga.

Ninivéhez közel, hitéért szenvedett vértanúságot, ahol végülis megfojtották, 628-ban halt vértanúhalált.

Áve, Krisztus keresztje!
Bárhol található is jeled, Krisztus ott tanúságot tesz az ő húsvétjáról:
a halálból életbe való átmenetről.
Tanúságot tesz a szeretetről, amely a halált legyőző élet ereje.
Áve, néked, Kereszt, bárhol is vagy, tereken vagy az út mentén,
ott, ahol emberek szenvednek és haldokolnak …
ott, ahol dolgoznak, tanulnak és alkotnak …
Mindenhol;
férfiak, nők, fiúk és lányok nyakában …
és az emberi szívekben.
Áve, Krisztus Keresztje! Amen.

IMA A SZENT KERESZTHEZ

Üdvözlégy, szent kereszt, amelyen maga az Isten Fia, az Ige, kitárt karjaival magához ölelt bennünket, és a mennyei Atya iránt kiengesztelt. Üdvözlégy, szent kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való megtisztításának üdvös eszköze, ha alázatos lélekkel átkarolunk.

Üdvözlégy, szent kereszt, amely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál, Az által, Aki szegekkel átverve függött rajtad. Üdvözlégy, szent kereszt, éles kard eltompítója, mert Aki rajtad függött, nem fordult el a jó szándékú latortól. Üdvözlégy, szent kereszt, amelynek birtokában most a hívő nép, a szent nemzet, felajánlunk téged könyörgő áhítattal Krisztus Istenünknek, Aki szegekkel rajtad függeni akart.

Azért, ujjongva hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk, rajtad függve kitárta szent kezeit. Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, amelynek mindnyájan részesei lettünk. Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett gonoszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, Aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent megújító szenvedéséről.

Üdvözlégy, szent kereszt, a Nagy Király győzelmes fegyvere, amely, második, félelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak, az igazak seregének, akik Eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét hirdetve a mindenség Királyának. Utánozhatatlan dicsőséged, amelyet magától, a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyilvánvaló lesz az igazak előtt, nyeresége azoknak, akik a te isteni erődet tartották szemük előtt, már akkor, amikor még a földre húzó nehézkes testben éltek.

Szent kereszt, keresztények oltalma és hűséges őrzője, az ellenség vad támadásainak hathatós elfordítója, tekints reánk, Amiatt, Aki rajtad függött, a dicsőség fényességében, világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, amelyet rajtad szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az Örök Ige. Ámen!