Szeptember 19. | Pünkösd utáni 17. vasárnap

IMA A FOGOLYKIVÁLTÓ BOLDOGASSZONYHOZ

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. Légy ma is végzetes bajunkban közbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk tagjait és a jövő zálogát, a magyar fiatalokat. Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk Szent Fiadnál! Amen.

ÖRÖMHÍR: TEMPLOMÉPÍTÉS GYŐRBEN

Azt szokták mondani, hogy Isten városához a Sátán fejti a követ. Még nincs egy éve, hogy Magyarországon a Piusz-közösség, a felfüggesztett társult atyákkal együtt elindult, és komoly misszióba kezdett. Isten különleges kegyelme ebben a nehéz időszakban megsokszorozódott rajtunk, és rengeteg olyan hívőt sodort elénk, akik valóban készek mindent odaadni a szentmise kegyelméért, mint az evangélium-béli drágagyöngyért. Egy ilyen hívőnek köszönhetjük azt az ingatlant Győrben, ahol elindulhatnak a szentmisék. Templomot és rendházat alapíthatunk, és ez egy történelmi esemény a magyar hagyományhű katolikusok számára.  A közeljövőben a tervezés lezárultával rengeteg segítségre lesz szükségünk, hogy összefogással: emberi erővel, imádsággal, felajánlásokkal minél hamarabb fel tudjon épülni a győri Szent Pio Templom. Ehhez választott védőszentünk is bizonnyal segítséget fog nyújtani. Aki valamilyen módon támogatni tudja ezt a nagyszerű kezdeményezést, jelezze nekünk személyesen, telefonon vagy emailben. Pio atya rövid kilencedimádságát pedig ajánljuk föl, a vállalkozás sikeréért.

AZ „ELLENÁLLHATATLAN KILENCED” – PIO ATYA KILENCED IMÁJA

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.

A KILENCED: 1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:… (kérés megfogalmazása) Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:… (kérés megfogalmazása) Miatyánk…
Üdvözlégy… Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:… (kérés megfogalmazása) Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Befejezés: Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet! Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk! (mi hozzátehetjük: Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!)

TÍZ HASZNOS SZEMPONT A JÓ GYÓNÁSHOZ

• A lelkiismeret-vizsgálatban a bűneinkkel szembesülünk, a gyónásban viszont Isten szeretetével, irgalmával, megbocsátásával. • Miután megmondtad, mikor gyóntál utoljára, mondj néhány szót magadról (egyedülálló, párkapcsolatban lévő, házas, újraházasodott, esetleg pap, szerzetes vagy?). Helyzeted ismeretében könnyebb tanácsot adnunk. • A bűnök nem negatív érzelmek, hanem tudatos döntések a rossz mellett. Bűnöket gyónj meg, ne érzelmi állapotokat! • Az elkövetett bűn Isten megbántása, a meggyónt bűn viszont Isten-dicséret. Ezért amikor a bűnbánat szentségében meggyónod a papnak a bűneidet, gondolj arra, hogy ezzel egyben Istent dicsőíted nagy irgalmáért. • A gyakori szentgyónás jót tesz a lelkednek és lelkileg építő a gyóntatód számára is. A bűnhöz, különösen ha mélyen berögzült, szokássá vált, sok türelemre és kitartásra van szükség. Ne add fel, akármennyiszer követted el ugyanazt a bűnt! A bűnbánat szentségében gyógyulás is történik; a testi sérülésekhez hasonlóan a lelki sebek teljes gyógyulása is időbe telhet. • A gyónásban nem az a lényeg, hogy te milyen rossz vagy, hanem hogy Isten milyen jó. • A pap olyan, mint az orvos. Ha orvoshoz mész, elmondod, mid fáj, több-kevesebb részletességgel, hogy tudja, hogyan kezeljen a leghatékonyabban. Ne feledd: nagyon sok beteg fordult már hozzá ugyanezekkel a tünetekkel. Bízzál benne, hallgasd meg a tanácsát, és hamarosan jobban leszel! • Isten a bűnök egyszerű, alázatos megvallását kedveli. Nincs szüksége regényre. Már olvasta. A szószaporítás mögött sokszor gőg és a bűnbánat hiánya rejlik. Egyszerűen, őszintén kimondani, nevükön nevezve a bűnöket: olyan ez, mintha levetkőztetnének, hogy keresztre feszítsenek, hogy meghaljanak a bűneink és feltámadjon a megbocsátás. • Ne törődj semmivel, menj gyónni! Isten szeretete hatalmasabb a bűneinknél. • Sok embernél az jelentené a legnagyobb fejlődést a gyónás területén, ha a bűnök kötelező, tényszerű felsorolása helyett egyre inkább úgy gondolna rá, mint az Istennel való kapcsolat megújítására. A gyónás nem csupán a bűn eltörlése, hanem találkozás Krisztussal. (karizmatikus.hu)