Április 14. Szent Jusztin vértanú

Mende-mondákat beszélnek nekem az istentelenek, de nem olyanok azok, mint a te törvényed: én pedig bizonyságaidról királyok előtt beszélek és nem szégyenülök meg.
Pogány szülőkgyermeke, filozófiai kutatásai vezették el a katolikus hitre. Írt két híres Apologiát, melyekkel Antonius Pius császár és a római szenátus előtt megvédte a katolikus hitet. Vértanú halált halt 166-ban Rómában.