Június 9. – Vasárnap

A Mennyei Atya litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Mennyei Atyánk, Irgalmazz nekünk!

Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja

Irgalmasság Atyja

Minden vigasztalás Atyja

Világosság Atyja, akitől minden jó származik

Aki elküldted nekünk Szent Fiadat

Aki minket Fiadban már a teremtés előtt kiválasztottál

Aki a mennyei titkokat elrejted a kevélyek elől, de kinyilatkoztatod a kicsinyeknek

Aki megbocsátod vétkeinket

Aki a titokban maradt alamizsnáért megfizetsz

Aki a zárt ajtók mögött végzett imát is meghallgatod

Aki a jó szívvel végzett böjtöt megjutalmazod

Aki tudod, hogy szükségünk van az ételre és az italra

Aki esőt adsz igazaknak és bűnösöknek egyaránt, Irgalmazz nekünk!Aki fölkelted napodat jókra és gonoszokra egyaránt

Aki minden szál hajunkat is számon tartod

Aki úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad érte

Aki tulajdon Fiadat sem kímélted, hanem értünk a keresztre adtad őt

Aki megadod a Szentlelket a téged kérőknek

Aki Fiadnak Egyházába hívtál minket

Aki Fiadnak mennyegzőjére meghívtál minket

Aki azt akartad, hogy gyermekeidnek hívjanak minket, és valóban azok is legyünk

Aki hosszan tűrő és nagy irgalmú Atyánk vagy

Hogy nekünk irgalmazz, Kérünk téged hallgass meg minket!

Hogy neved mindenütt megszenteltessék

Hogy jöjjön el a te országod

Hogy legyen meg a te akaratod mennyben és földön

Hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma

Hogy bocsásd meg vétkeinket

Hogy minket a kísértésben megoltalmazz és a gonosztól megszabadíts

Hogy amit állhatatosan kérünk, elnyerjük tőled

Szent Fiadnak nevében

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket, Uram!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk, Uram!

Uram, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!

És add meg nekünk az üdvösséget!

Könyörögjünk!

Mindenek Teremtője és kormányzója!

Te gyermekeiddé választottál minket, és megengeded, hogy bizalommal Atyának szólítva téged, magasztaljuk szent nevedet. Segíts, hogy jótéteményeidért hálásak legyünk.

Adj erőt, hogy amit tőlünk kívánsz, azt Felséged tiszteletére, felebarátaink javára és lelkünk üdvösségére teljesítsük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

IMA A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek.

Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked:

Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, amely a világ összes Tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják.

Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Ámen.