A bűnök megengedett feltárása

Fontos és érdekes kérdést kell itt még letárgyalnunk, melynek a nyolcadik parancs szempontjából a gyakorlati életben igen nagy a jelentősége. Mikor s mennyiben szabad, sőt kötelesség mások bűnéről beszélni?

Különbséget kell evégből tennünk a rejtett s nyilvános bűnök között.

Rejtettnek azt a bűnt nevezzük, melyet legfeljebb csak néhányan ismernek s ha a nesze lappang is, de még van remény, hogy nem válik köztudomásúvá.

Nyilvános a bűn, ha már olyannyira ismert, hogy hírének mind szélesebb körű elterjedését megakadályozni többé nem lehet. Lehet továbbá valami jogilag nyilvános, ami felett ti. már a bíróság ítélkezett; tényleg nyilvános pedig az, amiről a nagyközönség nyíltan tárgyal.