A munkaadó kötelességei

Jóllehet a munkaadó munkásával egyszerűen csak szerződéses viszonyba lép, s annak elüljárójává nem lesz, mindazonáltal vele szemben úgy a természetjog, mint a szabad egyezkedés alapján bizonyos kötelezettségeket vállal, amelyeket röviden a következőkben összegezhetünk.

a) A munkaadó köteles munkásainak testi épségét s egészségét lehetőleg óvni. Oly üzemek tehát, amelyek az életet nagyobb mérvben veszélyeztetik vagy rövidítik, csupán akkor tűrhetők, ha azokat a közjó követeli.

b) Tartozik továbbá elhárítani a lelki s erkölcsi veszélyeket, amelyek munkásait fenyegetik. Nem tűrhet közöttük bűn nélkül agitátorokat, újságokat, amelyek a társadalmi rend s vallás ellen izgatnak.

Ugyanazon üzemben lehetőleg ne keverje a férfiakat a nőkkel, sem pedig a felnőtteket a gyermekekkel.

c) Adjon időt s módot munkásainak vallási kötelmeik teljesítésére, főképpen a vasár- és ünnepnapok megülésére.

d) Fizesse meg s pedig annak idején a kialkudott munkabért.