Március 31. – Vasárnap

KRISZTUS FELTÁMADOTT!

Krisztus feltámadott!

Halljátok meg asszonyok!

Kik kenetet hoztatok,

Többé már ne sírjatok!

Feltámadt Krisztus!

Krisztus feltámadott!

Új csodákat halljatok!

Péter, János fussatok!

Üres a sír nincsen ott!

Feltámadt Krisztus!

Krisztus feltámadott!

Szűnjetek már, bánatok!

Ti is nyomán járjatok!

Feltámadást várjatok!

Feltámadt Krisztus!

Krisztus feltámadott!

Halál fején tapodott,

Égbe utat mutatott,

Tudom, hogy feltámadtok!

Feltámadt Krisztus!

Aquinói Szent Tamás imája

Kimondhatatlan, teremtő Atya,

kinek hódol az angyalok kara

s engedelmeskedik a végtelen,

roppant és csodás világegyetem,

ki szétosztod világosságodat,

Te a bölcsesség szent forrása vagy.

Ó lángoló Rend, Szépség, Szeretet,

öntsd vaksi értelmemre fényedet.

Töltsd be hatalmasan és egyszerűn:

a balga tudatlanság és a bűn,

e két átkozott sötétség, amely

nyomunkban jár, távozzon tőlem el.

Szétárad léted bő sugara itt

s megnyitod a csecsemők ajkait,

oldozd meg nyelvem is kegyelmesen,

hogy zengő, forró és édes legyen.

Ó add, hogy könnyen folyjon a beszéd

ajkamról, ha hirdetem az igét.

S add az elme értő élét, Atyám,

hogy legyen bennem mély a tudomány,

amit tudhatok, úgyis oly kevés,

ne mossa el bennem a feledés.

S tanuljak nagyon könnyen s mint finom

szellőrezdülést a virágszirom,

érezzem meg az örök gondolat

szárnyalását: az égi titkokat.

A célba-érés reménye hevít:

igazítsad a lelkem lépteit,

feléd haladjak mindig boldogan,

Feléd, ki Isten s Ember vagy, Uram,

ki élsz és uralkodol odafenn

s itt lenn örökkön-örökké. Amen.

A SZENTHÁROMSÁG ÁLDÁSA

Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk,

gondviselőnk és életünk forrása.

Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltónk,

testvérünk és békességünk forrása.

Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vígasztalónk,

pártfogónk és minden örömünk forrása. Amen.