Március 30. – Szombat

Litánia Szűz Mária hét fájdalmáról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Fiúisten, a világ Megváltója

Szentlélek Isten

Szentháromság egy Isten

Fájdalmak Anyja, Könyörögj érettünk!

Anyánk, kinek lelkét tőr járta át

Anyánk, ki Jézussal Egyiptomba menekültél

Anyánk, ki őt három napig fájdalommal kerested

Anyánk, ki vele a keresztúton fájdalommal találkoztál

Anyánk, ki az ő keresztje alatt álltál

Anyánk, ki őt holtan karjaidba vetted

Mária, mártírok királynője, Könyörögj érettünk!

Mária, szomorúak vigasztalója

Mária, gyöngék segítsége

Mária, csüggedők erőssége

Mária, vigasztalás nélküliek világossága

Mária, betegek anyja

Mária, bűnösök menedéke

Fiad keserű szenvedése által, Könyörgéseddel ments meg minket!

Szíved emésztő aggodalma által

Szenvedésed terhe által

Szomorúságod által

Anyai részvéted által

Teljes megadásod által

Érdemteljes imádságod által

A mértéktelen szomorúságtól, Könyörgéseddel ments meg minket!

A lélek gyávaságától

A türelmetlenségtől

Az ingerlékenységtől és elégedetlenségtől

A bosszúságtól és hitetlenségtől

A bűnbánat halogatásától

Mi bűnösök, Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy a hirtelen haláltól megmentsél

Hogy megtanítsál jól meghalni

Hogy utolsó földi óránkban segítsél

Hogy a gonosz ellenségtől megvédjél

Hogy szent távozást engedj nekünk

Hogy kieszközöld számunkra az állhatatosság kegyelmét

Hogy az utolsó ítéleten mellettünk állj

Istennek Anyja

Fájdalmakkal teljes anya

Halálosan szomorú anya

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Légy mellettünk Szentséges Szűz Mária!Most és mindenkor és mindenütt!

Könyörögjünk!

Urunk, Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember, könyörgünk hozzád, hogy a te drága édesanyád, Mária, kinek lelkét a te szenvedéseinek óráiban a fájdalom tőre járta át,

érettünk közbejárjon, most és halálunk órájában, a te érdemeid által, világnak Megváltója,

ki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Mária a Hajnal, Krisztus a Tökéletes Nap

Mária a Hajnal, Krisztus a Tökéletes Nap,

Mária a Kapu, Krisztus a Mennyei út!

Mária a Szőlőtő, Krisztus a misztikus Szőlővessző,

Mária a Szőlőfürt, Krisztus a Szent Bor!

Mária búzakalász, Krisztus az Élő Kenyér,

Mária a Rózsatő, Krisztus a Vérvörös Rózsa!

Mária a Forrás, Krisztus a Megtisztító Folyam,

Mária a Kehely, Krisztus az Üdvözítő Bor!

Mária a Templom, Krisztus az Úr Temploma,

Mária a Szentély, Krisztus az Imádott Isten!

Mária a Jelzőfény, Krisztus a Kikötő,

Mária a Tükör, Krisztus az Áldott Látomás!

Mária az Anya, Krisztus az Anya Fia,

Mindketten áldottak örökkön-örökké. Amen.