Március 21. – Csütörtök

A LELKI ÁLDOZÁS IMÁJA

(Liquori Szent Alfonz Mária)

Ó, Jézusom, hiszem és vallom, hogy igazán, valóságosan és lényegileg jelen vagy a Legszentebb Oltáriszentségben. Mindenek felett szeretlek Téged, és vágyom a lelkembe fogadni Téged. Mivel ebben a pillanatban nem tudlak téged szentségileg magamhoz venni, jöjj és legalább lelkileg költözz a szívembe!

Magamhoz ölellek, mintha már itt lennél, és teljes valómmal egyesülök Veled.

Soha ne engedj elszakadnom Tőled!

Ámen

Loyolai Szent Ignác imája

Krisztus lelke, szentelj meg engem!

Krisztus teste, üdvözíts engem!

Krisztus vére, ihless meg engem!

Krisztus oldalából kifolyó víz,moss tisztára engem!

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!

Szent sebeidbe rejts el engem!

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!

Halálom óráján hívj magadhoz engem!

Add, hogy eljussak hozzád,és szentjeiddel dicsérjelek téged,

mindörökkön-örökké. Ámen

Asissi Szent Ferenc Intelmek:

Nos tehát emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel…?

Miért nem ismeritek meg az igazságot és miért nem hisztek Isten Fiában…?

Íme, nap nap után megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi trónjáról a Szűz méhébe szállott alá; nap nap után közénk jön alázatos külsőben; nap után leszáll Atyja öléről az oltárra és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, azonképpen most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan,hogy ez az õ élő és valóságos teste és vére.

Így marad az Úr mindenkoron híveivel, amint maga mondja:

Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig!”