A szülők helyettesei

A szülök helyébe, ha azok elhalnak vagy kötelességeik teljesítésében egyébként akadályozva vannak, elsősorban a nagyszülők, illetőleg mostohaszülők lépnek. Amint ezek a gyermekkel szemben a szülői kötelmeket teljesítik, úgy viszont a gyermek részéről megfelelő szeretetre, tiszteletre s engedelmességre tarthatnak joggal igényt.

Azonkívül a szülők tekintélyüket tanítókkal s nevelőkkel is megoszthatják. Hatalmuk ezeknek a gyermek felett csak annyi, amennyit a szülők átengednek. Innen van, hogy a gyermekeket csupán – legalább is feltételezett – szülői engedéllyel fenyíthetik. A gyermek viszont ezekben a szülőknek hódol, a szülőket szereti s tiszteli elsősorban.

A távolabbi rokonokkal szemben valami különös kötelezettséget az általános felebaráti szereteten kívül a keresztény erkölcstan szorosan nem ír elő, legalább is olyat nem, amelynek megsértése különös bűn volna.