Február 11. – Vasárnap

IMA A LOURDES-I SZŰZANYÁHOZ

Százerszer üdvözlégy, szép Szűz Mária Te vagy a lurdi barlang fényes csillaga.

Fehér rózsaszál értünk leszálltál, A sziklabarlang előtt forrást nyitottál.

Ott van a Szűz Mária tiszta fehérben, Szent olvasó tündöklik drága kezében.

Fehér rózsaszál, értünk leszálltál, A lurdi barlang előtt kivirágoztál.

Gyönyörűen tündöklik drága, szent képed, Mosolyogva köszöntött a kis Bernadett:

Mondd meg nevedet, hogy köszöntselek, Mennyből szállott szűz virág, jöjj hát közelebb!

Szeplőtelen a nevem, kedves gyermekem, Buzgóságod, hő imád megtetszett nekem.

Hirdesd a népnek, hogy mind jöjjenek, A sziklabarlang előtt megjelenjenek.

Vadrózsa lábad alatt szelíden nyílott, Drága Szent Szűz, ajkadról ezen szó hangzott:

Itt lesz gyógyforrás a kősziklán, lásd, Itt a sánták és bénák nyernek gyógyulást.

Most elődbe borulunk, szép Szűz Mária, Anyai, szent áldásod add mindnyájunkra!

Egykor az égben, dicsőségedben Imádhassunk tégedet magas mennyekben.

Üdvözlégy Mária 3x

Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk, szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és szorongattatásunk idején. Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek minket minden oldalról. Nagy bizalommal fordulunk tehát hozzád és kérjük a te segítségedet és oltalmadat.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az evilági javakat megvessük, s az után törekedjünk, ami lelkünk üdvét szolgálja. Különösen légy segítségünkre szükségünkben, amiért most folyamodunk hozzád. Ámen.

Himnusz Istenhez

(Nazianzi Szent Gergely püspök)

Te vagy mindeneknek túlján, más névvel hogyan illesselek?

Milyen ének tudna megénekelni? Nincs szó, amely kimondhatna.

Mely szellem tudna megérteni? Nincs értelem, amely fölfoghatna…

Minden lény vágya, minden teremtmény sóhaja tehozzád igyekszik.

Hozzád imádkozik minden, ami van, és a csend himnuszát

hozzád küldi minden létező, amely olvasni tudja teremtésed könyvét.