Január 9. – Kedd

Ima Szent Mihály Arkangyal oltalmáért

Szent Mihály arkangyal, Te vagy a mi védelmezőnk és oltalmazónk a gonosszal szemben. Tartsd az Igazság Pajzsodat fölénk, és védelmezz minket a sátán elleni harcban. Segíts nekünk a Szent Szeretet helyes útját felismerni. Tarts minket mindig az Igazság Pajzsod mögött, és világosíts meg minket általa a jó és a rossz közötti döntéseinkben. Ámen!

Fohász Szent Antalhoz

Oh mindig alázatos szívű Szent Antal! ki a megaláztatásokat kedvelted, a magasztalásokat pedig kerülted, taníts meg engem is ezen dicső erényed követésére. Add, hogy minden bajt és megaláztatást méltó bűnhődésemnek tekintsem, hiszen bűneim sokasága miatt meg is érdemlettem azt.

Nyerd ki nekem az alázatos Jézustól az önmegtagadás kegyelmét is, hogy szívembe szálljon ama béke, melyet a kevélyek nem ismernek, de az Úr alázatos szolgái nagy lelki gyönyörűséggel élveznek.

Erősíts meg engem föltett szándékomban, mellyel a kevély indulatokat kerülni, az üldöztetéseket és bántalmakat pedig békével és alázatos szívvel elviselni akarom.

A mai napot különösen alázatosságod tiszteletére kívánom szentelni, légy tehát hű segítőm, hogy méltó legyek a szelíd és alázatos szívű Üdvözítő kegyelmére, ki él és uralkodik mindörökké. Amen.