A házassági megegyezés

A házasság, mint szentségi méltóságra emelt szerződés, általában véve a szerződés természetét követi. A szerződés úgy létesül, hogy a szerződéskötésre alkalmas, jogosult felek a törvény által előírt formaságok szerint kölcsönös megegyezésre jutnak.

A megegyezés tulajdonságai

A házassági kölcsönös megegyezésről tudnunk kell:

a) hogy ez a leglényegesebb a házasságkötésnél, s éppen azért ezt soha semmiféle hatalom sem pótolhatja és senki – a házasságot kötő feleken kívül – jóvá nem teheti;

b) a kölcsönös megegyezés elsősorban s legfőképpen a lelkek összeforrása. Lényeges ugyan benne, hogy a felek az egymás személyére való hitvesi jogot átadjak, de éppen nem lényeges, hogy azzal éljenek is. Éppen azért Szűz Mária s Szent József s más szentek házassága igazi, érvényes házasság volt, jóllehet jogukat sohasem gyakorolták;

c) a megegyezésnek őszintének, megfontoltnak s kölcsönösnek kell lennie;

d) házassági érvényes megegyezést csakis erre alkalmas és jogosult egyének tehetnek, szóval olyanok, akik között a felsorolt bontó akadályok egyike sem forog fenn;

e) a megegyezésnek bizonyos formaságok mellett kell történnie, amelyekről alább még szólunk.