Augusztus 11. Péntek, Szent Tibor és Zsuzsanna szűz vértanúk

Szent Tiburcius (Tibor) vértanú + 305. Mezítláb kellett parázson járnia. Hitét annál állhatatosabban vallotta. Végül lefejezték.
Szent Zsuzsanna szűz és vértanú + 305. Ugyancsak Rómában, Dioklecián üldözése idején szenvedett vértanúságot Kájus pápa e nemes unokahúga.

Vértanúk imája

Istennek hőse, vértanú,
követted Isten egy Fiát,
s az ellenségen győztesen
az égben ülsz ma ünnepet.

Rólunk imádnak ereje
a bűnök szennyét mossa le,
a fásultság nehéz ködét
s az ártó rosszat verje szét.

Meg vannak immár oldva mind
megszentelt tested láncai;
rólunk a földi láncokat
szavadra Krisztus oldja le!

Dicsérjük az Atyát s Fiát
s a Lelket, a Vigasztalót,
kik mennyben átadják neked
a hervadatlan koszorút. Amen.

Ima a Megváltó Jézushoz

Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem,
aki keresztáldozatod által megváltottál minket
és legyőzted a sátán hatalmát,
szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől
és a gonosz minden befolyásától.

A Te nevedben kérem,
sebeid érdemeiért kérem,
véred érdemeiért kérem,
a Te Kereszted érdemeiért kérem,
Mária, a Szeplőtelen Fogantatás
és a Fájdalmas Anya közbenjárására kérem.

Csorduljon rám az oldaladból kifolyó vér és víz,
hogy megtisztítsanak, megszabadítsanak, meggyógyítsanak engem.
Ámen.

JÓSÁGOS JÉZUSOM

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.

Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: „Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.” Amen.