Július 21. Péntek, Szent Praxedis szűz

Szent Praxédis szűz (250.) – Pudens szenátor leánya, Szent Pudenciána (máj. 19) húga. Előkelő társadalmi helyzetét és vagyonát szegény és üldözött keresztény testvéreinek gyámolítására használta. Huszonkét vértanút temettetett el. Háza a keresztények menedéke, imádságos, önmegtagadó élete vigaszuk és támaszuk volt abban a súlyos időben (Décius üldözése).

EUDES SZENT JÁNOS IMÁJA

Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál!
Szeretem, dicsérem és áldom egész szívemből isteni gondviselésedet
mindenért, amit rám küldtél vagy megengedtél.

Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó.
Szent akaratod történik mindenben és minden által,
bármennyire lázadozzék is ellene természetem.

Legyen áldott és imádott isteni végzésed mindörökké!
Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram,
hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt,
sokkal többet is megérdemlek bűneimért.

Azért ezt a megpróbáltatást szívemből vállalom a te dicsőségedre,
igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére,
szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el.

IMA A SZENT KERESZTHEZ

Üdvözlégy, szent kereszt, amelyen maga az Isten Fia, az Ige, kitárt karjaival magához ölelt bennünket, és a mennyei Atya iránt kiengesztelt.

Üdvözlégy, szent kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való megtisztításának üdvös eszköze, ha alázatos lélekkel átkarolunk.

Üdvözlégy, szent kereszt, amely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál, Az által, Aki szegekkel átverve függött rajtad.

Üdvözlégy, szent kereszt, éles kard eltompítója, mert Aki rajtad függött, nem fordult el a jó szándékú latortól.

Üdvözlégy, szent kereszt, amelynek birtokában most a hívő nép, a szent nemzet, felajánlunk téged könyörgő áhítattal Krisztus Istenünknek, Aki szegekkel rajtad függeni akart.

Azért, ujjongva hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk, rajtad függve kitárta szent kezeit. Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, amelynek mindnyájan részesei lettünk. Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett gonoszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, Aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent megújító szenvedéséről.

Üdvözlégy, szent kereszt, a Nagy Király győzelmes fegyvere, amely, második, félelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak, az igazak seregének, akik Eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét hirdetve a mindenség Királyának. Utánozhatatlan dicsőséged, amelyet magától, a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyilvánvaló lesz az igazak előtt, nyeresége azoknak, akik a te isteni erődet tartották szemük előtt, már akkor, amikor még a földre húzó nehézkes testben éltek.

Szent kereszt, keresztények oltalma és hűséges őrzője, az ellenség vad támadásainak hathatós elfordítója, tekints reánk, Amiatt, Aki rajtad függött, a dicsőség fényességében, világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, amelyet rajtad szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az Örök Ige. Ámen!

IMA A KERESZTHEZ

Ó, Kereszt, Isten kimondhatatlan szeretete!
Kereszt, az ég dicsősége!
Kereszt, örök üdvösség!
Kereszt, amitől a gonoszok rettegnek!

Az igazak támasza, keresztények világossága,
ó, Kereszt, a megtestesült Isten
érted lett a földön rabszolga;
az ember általad lett a mennyben király;
belőled árad az igazi fény
és győzi le az átkozott éjszakát!

Te vagy a béke köteléke,
te egyesíted az embereket
a közvetítő Krisztusban.
Te lettél az a lépcső,
amelyen az ember feljut a mennybe.

Légy nekünk, hívőknek,
mindig horgony és oszlop.
Irányítsd földi tartózkodásunkat,
vezesd bárkánkat!
A Keresztben erősödjék hitünk,
a Keresztben készüljön el mennyei koszorúnk! Amen.
(Nolai Szent Paulinus imája)