Május 29. Hétfő, Pünkösd nyolcadában

Ima a Szentlélek vezetéséért

Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek,
aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem Uram azokat a lelki adományokat,
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,
odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,
amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen.

LEGYÉL TE AZ ÉLET ~ SZENTLÉLEK

Ha erőtlennek érezzük magunkat, – Legyél Te az erőnk Szentlélek.
Ha betegség gyengít, – Legyél Te a gyógyulásunk Szentlélek.
Ha kérdések gyötörnek, – Legyél Te a válasz Szentlélek.
Ha gondok kínoznak, – Legyél Te a bizalmunk Szentlélek.
Ha minden reménytelennek tűnik, – Legyél Te egy új kezdet Szentlélek.
Ha a halál közeledik, – Legyél Te az ÉLET, Szentlélek.

VENI SANCTE ~ IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal, – a bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal, – a bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel, – a bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével, – a bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, – a bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel, – a bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel, – a bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, – a bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét, – de mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, – de oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket.

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!”