Testvérek, rokonok és barátok

Testvéreinket is szívből kell szeretnünk. Segítenünk kell nekik és jó viszonyban kell velük lennünk. Az idősebb testvéreknek fel kell karolniok a fiatalabbakat. Nagy kegyelem Istentől, ha testvéreink vannak.

A rokonok is közelebb állnak hozzánk, mint a többi ember. Legyünk hozzájuk is kedvesek és örömest segítsünk rajtuk, különösen, ha öregek és szükséget szenvednek. Idősebb rokonainkkal az őket megillető tisztelettel kell bánnunk.

A jó barát Isten ajándéka. Az igazi barátok nagyra becsülik egymást és hűek maradnak egymáshoz örömben és bánatban, imádkoznak egymásért és segítenek egymáson. Krisztus a mi testvérünk és barátunk lett és szeretett minket mindhalálig. Így mutatta meg, miként szeressük testvéreinket és barátainkat.