Május 16. Kedd, Szent Ubald püspök és hitvalló – Keresztjáró napok

A gyermekbetegségek, fejfájás, démoni csábítás elleni küzdelem védőszentje!
Gubbiói Szent Ubald – (Ubaldo) született 1084 körül – meghalt 1160. május 16.
Szülővárosának püspöke volt. 1192-től a katolikus szentek közé tartozik. Gubbio város történetének és kultúrájának máig meghatározó alakja.

Élete:
Ubaldo Baldassini néven született helyi, német származású nemesi szülők gyermekeként. Édesapját fiatalon veszítette el. Rokonságába tartozott Szent Sperandia. Jámborságban és komoly tanulásban töltött ifjúság után pap, majd huzamos ellenkezése dacára Gubbióban püspök lett.

„…A Gubbói egyházmegye (olaszul: Diocesi di Gubbio, latinul: Dioecesis Eugubinaa) a római katolikus egyház egyik olaszországi egyházmegyéje, püspöki székvárosa Gubbio városában található. A Gubbiói egyházmegyét az 5. században hozták létre, és az Apostoli Szentszék közvetlen fennhatósága alá helyezték…”

Különösen határtalan igénytelenségével és szelídségével székvárosának valóságos angyala lett: – polgárháborúkat szüntetett meg, Rőtszakállú Frigyes császárt rábírta, hogy a város elpusztításától álljon el.

Elhívatást érzett a szerzetesi élet iránt, ezért a Szent Secondo nevét viselő kolostorba lépett be, ahol néhány évet töltött el. Ezt követően püspöke utasítására visszatért a székesegyház kolostorába, ahol annak perjele oktatta őt. 1114-ben pappá szentelték, 1117-ben a káptalan prépostja lett. Ebbéli tisztségében számos reformot hozott. Ezen reformoknak az alapját Boldog Peter de Honestis Bécsben megalakított szigorú kanonokrendje adta, amelynek szabályait II. Paszkál pápa fogadta el. Ubaldo odautazott, s három hónapig tanulmányozta a kialakított rendszabályokat, hogy bevezesse azokat saját városának kanonokjai között.

Visszatértekor nemcsak ezekről a szabályokról, hanem igénytelenségéről, szelídségéről és adakozókészségéről is híressé, népszerűvé vált. 1125-től a leégett székesegyház újjáépítését vezette, ahol saját örökségének jórészét is felhasználta. Olyan mértékben közkedvelt volt Itáliában, hogy számos püspökséget ajánlottak fel neki itt és más országokban is, de ezeket visszautasította.

Miután a püspöki szék megüresedett, Ubaldot a város lakossága más egyházi személyekkel II. Honorius pápához küldte, hogy püspököt kérjenek számukra. A pápa 1129-ben megtette Ubaldot a város püspökévé. Ubald püspöki feladatai során a keresztény erények tökéletes őre lett és erőteljesen megvédte egyházmegyéje lakosainak lelki és időleges szükségleteit is. Többek között sikerült megóvnia a várost Rőtszakállú Frigyes pusztításától. Ubald két évig tartó hosszú és fájdalmas betegség után halt meg.

Halálát követően a városban nagy tisztelete alakult ki. Számos csodát tulajdonítottak neki már életében és halálában is. 1192-ben III. Celesztin Bentivoglio püspök kérésére a szentek sorába iktatta őt. Romolhatatlan testét, melyet először Perugia és Cagli püspöke temetett el, 1194-ben a város székesegyházából az Ignino-hegyre vitték. 1508-ban az urbinói hercegnék kívánsága szerint egy székesegyházat építettek itt. Ez a helyszín napjainkban is népszerű búcsújáró hely.

Életéről főként Theobald ostiai püspök írásaiból tudunk, aki püspökként az utódja lett.
Segítségét a fejfájás, a gyermekbetegségek és a megszállottság ellen kérik.
A városban ma is nagy tiszteletben áll. Egyrészt igen népszerű férfinév az Ubaldo.
Minden évben megtartják a Festa dei Ceri (Gyertyák ünnepe) elnevezésű rendezvényt, ezen Ubald mellett Remete Szent Antal és Szent György kerülnek előtérbe. Az ünnepség a középkorból ered, s máig őrzi annak formáját.
Olaszország határain túl a franciaországi Thannban (Haut-Rhin) és a pennsylvaniai Jessupban is megemlékeznek róla.
(Forrás: Wikipédia)


KERESZTJÁRÓ NAPOK – KEDD

Könyörgő – kérő imák – Kedd
Urunk, Királyunk! Ábrahám Istene! adj alkalmas esőt a föld színére: hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy a mi Urunk, Istenünk.
V. Öntözd meg a hegyeket a magasságból, alleluja!
R. És műved gyümölcseivel teljék meg a föld, alleluja!
Könyörögjünk! Isten, kiben élünk, mozgunk és vagyunk, adj nekünk kellő esőt, hogy a jelenben adott segítségedtől elegendőképpen támogatva, még biztosabb reménnyel kívánjuk az örökkévalókat.

Egek kegyes alkotója, híveid örök világossága, ki bűneink miatt méltán haragszol ránk; de a hozzád kiáltók iránt kegyelmes vagy: Urunk, könyörülj rajtunk; könyörülj rajtunk, világ Megváltója, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának és minden szenteknek közbenjárására adj nekünk tiszta időt, hogy megismerjük, hogy te vagy egyedül a Fölséges mindörökké.
V. Nyújtsd ki kezedet a magasságból, alleluja!
R. És ments meg minket az árvizektől, alleluja!
Könyörögjünk! Hallgass meg minket, Urunk, kik hozzád kiáltunk és adj könyörgésünkre derűs időt, hogy mi, akiket bűneink miatt igazságosan sújtasz, megelőző irgalmasságodból érezzük jóságodat is.

A szent keresztet magára vette, ki a poklot megrontotta; hatalomba öltözött és feltámadott harmadnapra, alleluja.
V. Hirdessétek a nemzetek közt, alleluja!
R. Hogy az Úr uralkodik a keresztfáról, alleluja!
Könyörögjünk! Isten, ki azt akartad, hogy Fiad magára vegye érettünk a Kereszt bitófáját, hogy elűzd tőlünk az ellenség hatalmát: engedd nekünk, szolgáidnak, hogy a feltámadás kegyelmét elnyerjük.


Istennek szent angyalai!
Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok előttetek, remélve és vágyakozva.
Elétek járulok a mai napon, áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel és hatalmatokkal!
Védjetek meg engem, Istennek hazafelé tartó gyermekét!
Tartsatok meg az igazság útján, és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!
Amen.
(Angol imádság)

Angyalok seregének nagy fejedelme!
Az egész mennyet beragyogja erejével a te neved:
ki olyan, mint az Isten?
A te feladatod, hogy legyőzd a Sátánt és a pokolra vesd.
Vezess minket!
A te segítségeddel szeretnénk Istent szolgálni és ellenállni
a sötétség fiainak, kik homályba borítják a Földet.
Dicsőséges Szent Mihály!
Általad áldjuk a seregek Urát, a menny Királynőjét és az égi lelkeket,
akik az angyalokkal együtt Isten Szent Arcát szemlélik.
Oltalmazz minket!
(Lengyel imádság)