Április 11. Kedd, Húsvét nyolcadában

HIMNUSZ A SZENT ANGYALOKHOZ

Szálljon dicsérő énekünk felétek, szent főangyalok,
kiket nagy tisztesség övez, hol állnak égi csarnokok!

Mihály, mennybéli nagy hadak vezére, győztes harcosa,
villámló jobbod védje meg az Istenhez hű lelkeket!

Gábor, ki égi titkokat társz fel mint legfelsőbb követ,
segíts, ne hagyjuk el soha a megszentelt ösvényeket!

Ó, Rafael, te légy velünk, kik új hazába készülünk,
tarts távol tőlünk testi bajt, és hozd, mi lelki üdvöt ad!

És mind, ti, fényes angyalok, fehér, hótiszta szép sereg,
segítsetek, hogy egykoron majd mennyet érjünk köztetek!

Legfőbb Atyánkat s egy Fiát imádjuk és Szentlelküket,
kiknek ti egy dicséretet együtt örökké zengetek! Amen.

IMA AZ ARKANGYALOKHOZ

Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a sárkányt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevélységét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erőslelkűek legyünk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt!

Szent Gábriel arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hűséges követe! Nyisd fel fülünket Urunk irgalmas Szívének halk figyelmeztetésére és hívására! Esedezve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy helyesen értelmezzük, kövessük és engedelmesen fogadjuk Isten szavát! Segíts megtennünk mindazt, amit Isten tőlünk kíván! Segíts éber készenlétre, hogy ébren találjon az Úr, ha eljön!

Szent Rafael arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égő szereteteddel! Segíts megmaradnunk a szeretet útján! Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk előtt! Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel előttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.

IMA AZ ŐRANGYALHOZ

Szent őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből! Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől! Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Amen.