A Szentlélek sokféle módon működik az Egyházban

„Örvendezzünk a Szentlélek dicsőségére, aki megszenteli az egész katolikus Egyházat és betölt minden egyes lelket, aki belénk leheli a hitet, tanítja a tudományt, aki a szeretet forrása, a tisztaság pecsétje és minden erény eredete.” (Nagy Szent Leó pápa egyik pünkösdi beszédéből)


A Szentlélek mindenkor az Egyházban marad és benne működik. Megvilágosítja, hogy soha el ne tévedjen az igazságtól, megszenteli, szüntelenül betöltvén kegyelmével, és örök céljához vezeti az üldöztetéseken és veszedelmeken át. A Szentlélek mindannyiunkat megajándékoz kegyelmeivel és adományaival. Isten gyermekeivé tesz minket és segít, hogy Isten gyermekeiként éljünk. Szívünkbe önti Isten szeretetét és megadja nekünk hét ajándékát: a bölcsességet, értelmet, tanácsot, erősséget, tudományt, jámborságot és az Úr félelmének ajándékát. (lásd: Iz 11,12)

A Szentlélek a különleges feladatok véghezvitelére különleges kegyelmeket ad. Képesíti az Egyház pásztorait és tanítóit, hogy hivatalukat jól lássák el. Erősíti a vértanúkat és hitvallókat, hogy hitüket állhatatosan megvallják. Betölti szeretetével mindazokat, akik a lelkek gondozásával vagy a betegek ápolásával törődnek. A Szentlélek olykor rendkívüli ajándékokat is ad, például a szívekbe látás és a csodatevés ajándékát.

Minden benső természetfeletti adományt, amelyet Isten örök üdvösségünk végett ajándékoz nekünk, kegyelemnek nevezünk. Minden kegyelmet Krisztus érdemelt ki és ezeket a Szentlélek által osztja ki nekünk. Kegyelem nélkül nem tudjuk elérni üdvösségünket. Nincs teremtmény, aki maga erejéből láthatná Istent vagy legfőbb célja felé akár egy lépést is tehetne. A kegyelem szükséges nekünk, hogy hihessünk, Isten gyermekeiként élhessünk és a mennybe juthassunk.

„A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, tisztaság.” (Gal 5,22)