Isten megígérte a megváltást

Az első ember bűnbeesése után ezt mondotta Isten a kígyónak: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és ivadéka közé: ő széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel.” (1 Móz 3,15)


Az első ember bűnbeesése után Isten megígérte, hogy egy napon a Sátán legyőzetik. Jönni fog egy Megváltó az emberi nemből. Ez a Megváltó fogja az embereket a bűntől és a bűn rossz következményeitől megváltani. A pátriárkák és próféták által Isten később megjövendölte, hogy a Megváltó Betlehemben egy Szűztől fog születni. Hatalmas próféta lesz és nagy csodákat művel. Pap lesz, sokat szenved és meghal az emberekért. Végezetül minden nép királyává és bírájává emelkedik. – A papokat és királyokat az Ószövetségben olajjal kenték fel, ezért hívták őket „fölkentnek”. Mivel a megígért Megváltó egy személyben pap és király, „Fölkentnek” nevezték. (Héberül: Messiás, görögül: Krisztus)

Isten utolsó hírnöke az Ószövetségben Keresztelő Szent János volt. Ő a Megváltó előfutára. Amit Isten az Ószövetségben megígért, abból sok teljesült Krisztusban. Állandóan sok teljesül az Ő Egyházában is és a világ végén minden beteljesedik, amit Isten megígért.

Útravaló: Isten az embereket nem taszította el magától végképpen, mint a lázadó angyalokat, hanem irgalmas volt hozzájuk. Hálás vagyok ezért neki.