Az eredeti bűn következményei az emberiségre

„A bűn egy ember által jött be a világba és a bűn által a halál. És így a halál átment minden emberre, mert Ádámban mindenki vétkezett.” (Róm 5,12)


Mivel Ádám, mint az egész emberiség feje vétkezett, bűne valamennyi ivadékára átmegy. (Eredeti bűn) Ádám bűne miatt kegyelmi élet nélkül születünk, noha Isten szándéka szerint ezt örökölnünk kellett volna Ádámtól. – Különleges kegyelmi kiváltságból csak Isten Anyja nem örökölte az eredeti bűnt.

Ádám bűnének rossz következményei is átmentek az emberiségre. Ezért vagyunk hajlamosak a bűnre, ezért van bennünk bűnös kívánság. Ez megmutatkozik a rendetlen kívánságban a földi dolgok, például az élvezet, az anyagi birtoklás, rang és tekintély iránt. Azonkívül az embereknek sokféle nyomorúság és szenvedés közepette kell élniök és végül meg kell halniok. Az eredeti bűn miatt a Sátán lett úrrá a világon. Ha Isten a bűnös emberiségen nem könyörült volna, senki sem tudná örök célját elérni, mivel önmagát senki sem képes megváltani.

Isten szava: „Minden, ami a világon van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van.” (1 Jn 2,16)

A rossz hajlamok: Hét rossz hajlamot különböztetünk meg. Ezek: a kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és a jóra való restség. Ezeket főbűnöknek is nevezzük, mert belőlük, mint kútfőből, sok más bűn ered.

Az igaz, hogy az eredeti bűnt sehol sem látjuk, de látjuk rossz következményeit. Látjuk a rosszra való hajlamot a mi bensőnkben: szívünk maga-magától nem fordul Isten felé, és noha erősen megfogadjuk a jót, mégis újra meg újra vétkezünk. Kint a világban is láthatjuk az eredeti bűn következményeit a rendetlenségből. Bármennyire is fáradoznak a jók, újra meg újra felülkerekedik az igazságtalanság, a háború és egyéb baj. Némelyek így beszélnek: „Isten igazságtalan, mert megengedi, hogy Ádám bűne miatt minden ember szenvedjen.” Erre a válasz: „Isten igazságos, mert Ő senkinek sem köteles megadni a kegyelmi életet és a földi paradicsom különös adományait. Isten azonban irgalmas is, amit Ádám elvesztett, minden ember visszaszerezheti Krisztus által, és a megadóan viselt szenvedésért a legragyogóbb jutalmat adja nekünk Isten.”