Isten végtelenül tökéletes

Az utolsó vacsora után Jézus szemét az égre emel te és Atyjához imádkozott, e szavakat mondván: „Az örök élet az, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldöttél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3)


Csak egy Isten van. „Tudja meg minden nép: az Úr az Isten és rajta kívül nincsen más.” (3 Kir 8,60)

Isten az „élő Isten” (Jer 10,10) Ő az Élet és minden élet adója. Minket, gyermekeit, részesít isteni életében.

Isten élete végtelenül gazdagabb és magasabb élet, mint a teremtményeké. Istennek olyan értelme van, amely mindenen áthatol és olyan akarata, mellyel mindent fönntart és kormányoz. De Istennek nincsen teste, mint nekünk, halandó embereknek. Isten lélek.

Isten magasztosabb és szentebb, mint ahogy azt mi egyáltalán felfoghatjuk és elmondhatjuk: minden jó benne van. Mi, teremtmények, tökéletlenek vagyunk és meg vannak szabva határaink. Istennek azonban nincsenek határai és nincs benne még a legkisebb tökéletlenség sem. Isten végtelenül tökéletes.

Isten feltárta előttünk belső életének titkát is. A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Három személyben él Isten véghetetlen boldogságban örökkön-örökké.

„Azt nem tudjuk felfogni, hogy mi az Isten, ám azt fel tudjuk fogni, hogy mi nem.”

(Aquinói Szent Tamás)