Január 11. Szerda Vízkereszt nyolcadában

ŐSI SZENT JÓZSEF IMA

Szent József, akinek a védelme oly nagy, oly erős, oly gyorsan eljut az Isten trónja elé, én felajánlom neked minden kérésemet és vágyamat.

Szent József, segíts nekem közbenjárásod által, szerezd meg nekem Fiad minden lelki áldását, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Azért, hogy itt lent, a te mennyei erőd alatt lévőkkel foglalkozhassak, felajánlhassam hálaadásomat és hódolatomat a hőn szeretett Atyánknak.

Ó, Szent József, sosem fáradok el rólad elmélkedni, arról ahogy Jézus alszik a karodban; Nem merek közeledni, miközben a szívetek oly közel van egymáshoz.

Szorítsd őt magadhoz szorosan az én nevemben, csókold meg finoman a fejét helyettem, és kérd tőle, hogy viszonozza majd amikor halálom órájában utolsó lélegzetemet veszem.

Szent József, a távozó lelkek védőszentje, imádkozz értem. Ámen.

Szent József, könyörögj érettünk, imádkozz velünk, járj közben értünk!