Június 3. – Hétfő

Jöjj Szentlélek, vezess minket, és újítsd meg a föld színét!

Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében! Ámen

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre, Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.

Szent Ágoston imája a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem Szentlélek, – Hogy szent dolgokat gondoljak.

Te űzzél engem Szentlélek, – Hogy a szeretet tegyem.

Te csalogass engem, Szentlélek, – Hogy a szentet szeressem.

Te erősíts meg engem, Szentlélek, – Hogy a szentet őrizzem.

Te óvj meg engem, Szentlélek, – Hogy a szentet többé el ne veszítsem.

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ

(Angelus Silesius)

Szentlélek! Fő jó! Szent neved borítsa lángba szívemet!

Tüzednek édes lángja fennen lobogjon vígan én felettem.

Ébresszen bennem szent kegyed szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény, nehogy sötétben haljak én.

Te szent árnyékod hűvösítsen, hogy idegen tűz ne hevítsen.

Szívemnek kertje élni fog, ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet, csókold életre lelkemet.

Ajándékaid, mint a tenger, s Nélküled koldus csak az ember.

Itt van szívemnek kelyhe, Te Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen, katonaként én megtegyem.

Te jó tanácsod hadd vezessen, különböztessek jól, helyesen.

Szent értelmedet ha adod: Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, Bölcsesség, Szerelmed csókja bennem ég,

És így a szívem tudja, érez: milyen jó vagy Te és mily édes.

Szemem mindig csak Rád tapad: Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom: E vendéget én megkapom.

A szívem várja vágyva, halkan, Őt várja ez az üres barlang.

Boldog lesz, majd ha áldva jő: Örökre nálam marad Ő!

A vigasztaló Lélek

Nem hiába várom tehát a Szentlelket szívembe. A pünkösd ajándéka mérhetetlen vigasztalással tölt el. Íme, hányféleképpen siet segítségemre Isten kegyelme, hogy az Úr Jézust híven kövessem, és életemet Jézuséhoz hasonlóvá tegyem. Erőtlenségemben, bűnömben és elesettségemben sokszor elcsüggedek, de alaptalanul. Az Úr Jézus éppen azért küldte a Vigasztalót, hogy épp ilyenkor ne legyek egyedül, legyen társam, legyen valaki, aki céltalanságomban értelmem, balgaságomban bölcsességem, tudatlanságomban tudományom, tanácstalanságomban jó tanácsom, lázadásomban tiszteletem, állhatatlanságomban erősségem, hűtlenségemben szent félelmem.

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre ,Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.