Május 29. – Szerda

Ima Szent Józsefhez, az Egyház oltalmazójához

Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát.

Ezt a nagyszerű ajándékot Szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért! Ámen!

Szalézi Szent Ferenc imája Szent Józsefhez

Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese,

Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk,

Részesíts minket atyai oltalmadban!

Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,

És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,

Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.

Ránk nehezedő gyötrelmünkben

Bizalommal fordulunk hozzád.

Méltóztass szerető oltalmadba venni,

Fontos és nehéz szükségletünket,

Ami annyira nyomaszt minket:

(itt említsük szükségletünket)

Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére

És jámbor szolgáid javára váljon.

Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába,

Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk:

„A Mennyben József inkább parancsol, mint kér”,

Gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.

Légy szószólónk Isteni Fiadnál,

Akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője

És hűséges oltalmazója voltál.

Légy szószólónk Máriánál,

Kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál.

Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel

Nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk.

Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod

Kívánságunkat, és megszabadítasz

Mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől,

Amely lelkünket elárasztja.

Szilárdan bízunk abban is,

Hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.

Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz,

Drága Szent József, esedezve kérünk,

Könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken.

Borítsd ránk irgalmad köpenyét,

És áldj meg minket. Amen.

Ima Szent Józsefhez, a családok oltalmáért

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pátrónusa.

Egyetértés, hű szeretet, egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.

Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást.

Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,

hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.