Május 14. – Kedd

Himnusz a Szent Őrzőangyalokhoz

Teremtő Isten, szent, örök, szárazföld, tenger, ég Ura,

igazságod mér érdemet, jutalmaz, s bűnök ostora.

Te sok társával elveted fellázadt, büszke angyalod,

de szolgáiddá rendeled a többi híven hódolót.

Most hittel, bízva kér szavunk: ilyen védőket küldj nekünk,

hogy üdvösségre általuk vezesse jobbod életünk.

Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra intsenek,

tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze űzzenek.

Őrangyaloknak Istene, így biztosítsd a jó utat,

hogy égbe jutva általuk, meglássuk egykor arcodat.

Dicsőség néked, Istenünk, ki trónolsz angyalok felett,

és köztük készítesz nekünk a mennyben boldog lakhelyet. Amen.

Önmagunk felajánlása Szent Mihály arkangyalnak

Szent Mihály arkangyal, az Ég fejedelme és az Egyház oltalmazója, rád bízom magamat, őrangyalom kíséretében és a Menny minden angyalának jelenlétében, hogy imáimat a tieddel egyesítve, dicsérhessem és magasztalhassam a Szentháromságot.

Esd ki számomra Istentől a kegyelmet, hogy gondolataim, szavaim és tetteim mindig hűségesek legyenek az Evangélium tanításához, és tiszta maradhassak, legyőzve a világ fejedelmének fondorlatait, kísértéseit és megtévesztéseit. Ámen.

Fohász Szent Antalhoz

Ó, dicsőséges Szent Antal!

Te látod, miként az én hitem gyönge és tehetetlen, hiszen gyakran úgy élek, mintha nem is hinnék már semmit!

Megalázódva és mély tisztelettel szemlélem a te csodálatos hitedet, mely minden szavadnak és tettednek egyedüli forrása volt!

Kérlek, kedves Szent Antal, imádkozzál érettem, hogy hitem megerősödjék, és ne legyen lelkem többé olyan, mint a kietlen pusztaság.

Kérj számomra erőt vallásos kötelmeim teljesítésére, megnyugvást az Isten akaratán, kitartást a vallásgúnyoló vagy hitközömbös szokások elleni küzdelemben, hogy egyedül csak a hit világánál járjak és küzdjek e földön, és annak erejével nyerjem el a mennyei koronát. Ámen!

Ellenségeink ellen való oltalomért

Ó, dicsőséges, csodatevő Szent Antal! ki még a gonosz lelkeknek is félelme vagy; óvj meg engem hathatós pártfogásod által mindama gonosz incselkedésektől, melyekkel ellenségeim romlásomra törnek és hálójukba keríteni akarnak! Ne engedd, hogy gyűlölködő elleneim diadalmaskodva rajtam, téged is, mint hű pártfogómat, becsméreljenek.

Te, ki az elhagyottak és üldözötteknek mindig oly gondos istápolója valál, hiúsítsd meg a rossz embereknek ellenem szőtt fondorlatait, hogy bátorságosan szolgálhassak Istenemnek holtomiglan. Amen.