Április 26.Péntek, Szent Klétusz és Marcell pápák

Április 26.Péntek, Szent Klétusz és Marcell pápák

(megtartóztatási nap)

Szent Klétus, Szent Péter második utódja 78-90 körül kormányozta szentül az Egyházat. A hagyomány szerint Szent Péter szentelte pappá s ő viszont hálából később Szent Péternek síremléket állított (Lib. Pont. 1. 125.). Domicián császár idejében az egyházüldözés alatt vértanúhalált halt s a Vatikánon temették el Szent Péter sírja mellett.

Szent Klétus neve szerepel a római misekánonban, a Communicantes imában.

Szent Marcellinus pápa (250?- 304), Szent Péternek 29-ik utóda, 296-304 –ig kormányozta Krisztus Egyházát. Sajnos róla keveset tudunk. A hatalmas pápai levéltár és könyvtár, amely az örök város közepében, a Pompejus-színház szomszédságában állt, éppen Marcellinus alatt lett a hivatalos császári könyvüldözés martalékává. Úgy látszik, Marcellinus maga is vagy börtönben vagy hóhér kezétől halt meg; erre látszik vallani az, hogy sírját a Priscilla-katakombában a hívek nagy tiszteletben tartották.

(megtartóztatási nap)