Április 8. – Hétfő

Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére

Csanádi Albert pálos szerzetes versePange lingua virginalis

(16. század eleje)

Zengjed, nyelv, a szűzi méhnek angyali dicséretét,

melybe szállva ég Királya formát öltött, emberét,

és megszülte férfi nélkül Szűzanyánk a gyermekét..

Mennyországnak küldötteként Gábor angyal lejöve:

szűzhöz, kinek nemzetsége Dávid király nemzete,

neveztetik Máriának, s Józsefnek a jegyese.

.

Üdvözlégy, szólt, érintetlen s kegyelemmel teljes lány,

áldott vagy te mindnyájuk közt, asszony csak van valahány:

mert szépséged megkívánta atyai bölcs tudomány.

Ő hallgatva míg töprengett, mit jelentsen e szózat,

újra szól az égi küldött ismételve e szókat:

ne félj, ne félj, ó, Mária, Istent szülni méltó vagy.

Mert az Úrnál egyedül csak te találtál kegyelmet,

megfogansz és megszülöd majd megváltóját embernek,

Jézus lesz a neve néki, ki üdvőzit népeket.

Nagy lesz ő, s a Magasságos gyermekének hívatik:

Istentől majd Dávid atyánk trónja néki adatik,

s Jákob népén, nemzetségén örökké uralkodik.

S miként lesz az, kérdi a Szűz, mert férfit nem ismerek,

az angyaltól víg jóslattal hangzik rá a felelet:

Istent szülsz majd, de megtartod a szüzességjeleket.

Mert a mennyek országából a Szentlélek száll reád,

akitől a szűzi méhed megfoganja a fiát,

atyjának ki mondhatja majd magasságnak az Urát.

S hogy ne kétkedj, ím, rokonod, a meddő s élemedett

Erzsébet is hat hónapja hord méhében gyermeket,

mert az Úr amit kimondott, lehetetlen nem lehet.

Legyen nekem igéd szerint, mondja Szűz az angyalnak,

engedelmes lánya vagyok a felséges parancsnak,

s méhe szűzen helyet adott az isteni magzatnak.

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Jöjj, Szentlélek, vezess engem, hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell,

azt mondjam, amit mondanom kell, hallgassak, mikor hallgatnom kell,

azt írjam, amit írnom kell, azt tegyem, amit tennem kell.

Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam,

teljesítsem küldetésemet és győzelemre vigyem Isten Országát.

Ámen.

Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében! Ámen.