Március 8. – Péntek

Litánia Jézus Szent Szívéről

Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,

Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,

Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,

Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt,

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,

Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; – Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; – Hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; – Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus,Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

Könyörögjünk:

Mindenható örök Isten! tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bőnösök nevében Irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Vianney Szent János imája

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe.

Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni,

szívedben akarok élni.

Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet,

mely felemészti szívemet:

benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.

Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen,

oltár, amelyen magamat neked áldozom.

Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen,

elmém mindig irgalmadra gondoljon. Ámen.