Március 4. – Hétfő

Jöjj Szentlélek, vezess minket, és újítsd meg a föld színét!

Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében! Ámen

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre, Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

XII. Pius pápa imája

Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá!

Jöjj, és maradj velem mindenkor!

Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt, hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel, minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki.

Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit.

Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon!

Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat!

Ó, Szeretet Lelke, tölts el bőségesen hatékony kegyelmeiddel!

Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet, erősítsd reményemet, gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd fel szeretetemet!

Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid bőségével!

Legszentebb Szentháromság, lelkem legyen a szentélyed! Ámen.

Szent Ágoston imája a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem Szentlélek,

Hogy szent dolgokat gondoljak.

Te űzzél engem Szentlélek,

Hogy a szeretet tegyem.

Te csalogass engem, Szentlélek,

Hogy a szentet szeressem.

Te erősíts meg engem, Szentlélek,

Hogy a szentet őrizzem.

Te óvj meg engem, Szentlélek,

Hogy a szentet többé el ne veszítsem.