Február 16. – Péntek

Erőteljes Vér az Üdvösség Vére, győzd le az ellenséget, testemben lelkemben és elmémben.Ámen!

Jézus Vére Litánia

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, – irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,üdvözíts minket!

Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,

Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,

Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,

Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,

Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,

Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,

Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,üdvözíts minket!

Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,

Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,

Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,

Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,

Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,

Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,

Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,

Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,üdvözíts minket!

Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,

Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,

Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,

Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,

Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,

Krisztus Vére, az örök élet záloga,

Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,

Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,

Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.

És Istenünk országává tettél bennünket.

Könyörögjünk.

Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.Amen.

Jézus Szentséges Szíve

Pio Atya imája:

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged, hiszek Benned szeretlek Téged és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává és minden kívánságodnak megfelelővé. Add jóságos

Jézusom, hogy én Benned és Te énbennem élj. Védj meg (veszedelemben) veszélyben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Ámen!