A szűzesség

Mondák neki az ő tanítványai: Ha így van dolga az embernek feleségével, nem hasznos megházasodni. Ő pedig mondá nekik: Nem mindnyájan fogják fel az igét, hanem akiknek adatott” (Máté 19,10).

A szűzies lelkek pszichológiája a legelőkelőbb, mert a leggyengédebb és a legerősebb Isten-szeretetre hivatott.

a) Az Isten-szeretet ugyanis szintén egyesülés, odaadás, egybeolvadás, s erre e világon a szűzies szeretetnek van legközvetlenebb hivatása. Hiszen az ilyen lélek az övé: „az én szerelmesem az enyém”. Továbbá Isten-szeretet ott van, hol az érzelem lángol Isten felé, és szeretni tudnak „teljes szívükből, teljes elméjükből, egész lelkükből”. Ah, az elme teljesen a szűzi tisztaságban fordul az Úr felé; feléje fordítja arcát és fölragyog a szeme: „Intelligam in via immaculata…” elmém eltelik fénnyel a tiszta élet útjain… ezek a „látók”; van érzékük, mert van szeretetük: „videre amare est”, az lát, aki szeret.

b) Ugyancsak nincs erősebb szeretet, mint a tiszta szívek szeretete, mert ők tudnak szeretni „ex toto corde”. Ezt kívánja Jézus: Add nekem, Fiam, szívedet… Róza, te léssz az én jegyesem… mondja Szent Rózának. Valamint Jézus is teljes szívvel befogadja az ilyen lelket; inkarnálja magát beléje; oltárát építi benne. Ebbe a szeretetbe belevegyül a psziche, az „animus”. Szeresd Istenedet „ex toto animo”; kedélyeddel, érzékenységeddel; az majd elvonja egész valódat az ég felé, „avolare facit mentem”.

c) Ennek a szűzies szeretetnek elite-s jellegét akarta az Úr papságába lehelni. Ez a celibatus gondolata. Legyen az Úré a „választott” papság, a klérus. S az egyház szelleme kiérezte, hogy ez így illik. Megcsapta arcát az inkarnáció illata; midőn rávetette szemét a testté lett ige első oltárára (a Szent Szűz szívére) és az első Krisztus-hordozó monstranciára (a Szent Szűz kezeire), kiérezte, hogy milyen legyen papsága. Ezt a szűzies papságot ambicionálja az egyház. Bíborpalástjába liliomokat szeret szőni. Vágyik az életet fölajánló tiszta lelkek után. Érzi, hogy a világ beteg, s hogy a Bethezda tavát csak angyalok zavarhatják föl úgy, hogy vizei gyógyítsanak. Ecce ego… ecce ego… íme, Uram, itt vagyok én, tiszta akarok lenni; segíts!