Február 7. – Szerda

Szent József védőszentül választása

(Szent Alfonztól)

Ó, Szent József, megszámlálhatatlan bűnöm miatt örök halállal kellene lakolnom.

De ha te, Szent József, mellettem állasz, el nem veszhetek, mert nemcsak barátja, hanem nevelőatyja és védője voltál annak, aki fölöttem egykor ítélni fog.

Hate értem könyörögsz, Jézus el nem taszíthat magától!

Azért a boldogságos Szűz Mária után téged választalak Szent József, szószólómnak és védelmezőmnek. Fölajánlom neked életem összes hátralévő napját és megígérem, hogy mindennap különösen foglak tisztelni és segítségül hívni.

Azonban ne azén kedvemért, hanem Jézus és Mária iránti szeretetedért fogadj engem is tieid közé. Azért az édes társaságért, melyet itt e földön Jézus és Mária körében élveztél.

Óvj meg engem, míg csak élek és ne engedd, hogy magamat az Istentől valami bűn miatt ismét elszakítsam. Azért a segítségért, melyet neked Jézus és Mária életed utolsó percében nyújtott, állj mellettem halálom óráján, hogy boldog kimúlásom után veled együtt dicsérhessem és magasztalhassam az Istent mindörökké.

Ámen.