Jézus neve gyógyít

Szent Péter s a többi apostol Jézus nevével gyógyította a betegeket. Jézus nevében mondom, kelj fel és járj, mondá az apostolfejedelem az inaszakadtnak a jeruzsálemi templom kapujában és az nyomban felkelt és járt áldva az Urat. (ApCsel 3) És ki számlálja meg azokat, akiknek lelki s testi sebére Jézus neve csepegtetett balzsamot, úgyannyira, hogy Ferrarai Szent Vince ki merte mondani a nagy szót: „Állítom, hogy Jézus neve igazi áhítattal hívva segítségül, minden betegséget meggyógyít”.