Jézus neve világít

Az apostolok Jézus nevét hirdetve, mint fáklyával járták be a világot, s nyomukban mindenütt kigyulladt a hit fénye. De szerették is hangoztatni e drágalátos nevet. Szent Pál apostol, ki az Úr Jézust oly szent szenvedéllyel szerette, 14 apostoli levelében 219-szer említi fel Jézus nevét, sőt midőn Rómában az ostiai úton lefejezték, a jámbor hagyomány szerint kékülő ajka a levágott főn még egyszer s utoljára a földön egészen érthetően kiejtette annak nevét, kit élete folyamán megtérése óta szíve lángoló szerelmével imádott s lelkesedve hirdetett az egész világnak.